מהנעשה במועצה

חלוקת ערכת שמן לבתי הכנסת וברכות חנוכה

להאיר לכם!!!
לקראת חג החנוכה הקרב ובא אנו מחלקים ערכת שמן לביה”כ וברכות חנוכה למען הציבור
ניתן להגיע או לשלוח נציג השבוע למשרד המועצה רחוב החלוץ 22 בין השעות 10:00 – 14:00 לקבלת הערכה
“הכמות מוגבלת”