כתובת
120 רש"י
מקווה רש"י
כתובת
59 הטייס
מקווה הטייס
מקווה מבצע דני
כתובת
25 מבצע דני
מקווה מבצע דני
כתובת
32 הרש"ש
מקווה הרש"ש