בה’

רשימת מקוואות נגישים לבעלי מוגבלויות

מקווה הרש”ש מונגש באופן מלא, כולל מנוף

שם בלנית: גב’ רונית רדה

טלפון בלנית: 052-7624764

יתר המקוואות נגישים באופן חלקי לבעלי מוגבלויות

צור קשר