הדרך לתעודת כשרות בקלות

הליך קבלת תעודת כשרות

על מנת לקבל תעודת כשרות לעסק יש להתחיל בהליך כדלקמן:

יש להגיש בקשת כשרות במחלקת הכשרות בין השעות 8:30-14:00

להורדת בקשה לכשרות לחץ כאן

להורדת הסכם כשרות לחץ כאן

להורדת הסכם משגיח לחץ כאן

השלבים לקבלת תעודת כשרות מהרבנות

פתיחת תיק- על בעל העסק לפתוח תיק כשרות במועצה הדתית ראש העין,

תיק זה יכלול מידע רלוונטי שאותו יספק בעל העסק כגון סוג העסק,

שעות פעילותו, המוצרים שבהם הוא מבקש לעשות שימוש ורמת הכשרות שאותה הוא מבקש.

רשימת המסמכים שיש לצרף לתיק:

  • צילום תעודת זהות + ספח של בעל העסק.
  • תעודת התאגדות- לחברה.
  • רישיון עסק.
  • עוסק מורשה.
  • צילום חוזה שכירות.

 

פתיחת תיק כשרות :

תשלום אגרה- עפ”י חוק שירותי הדת היהודיים ובכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ”ל

משרד הדתות, על בית העסק לשלם אגרה שנתית למועצה הדתית עבור תעודת הכשרות.

בעל העסק יקבל הודעה בדבר סכום האגרה השנתית שאותה נדרש לשלם.

את האגרה אפשר לשלם במשרדי המועצה הדתית בשעות הפעילות. וכן באתר.
סיור- לאחר סיווג העסק במחלקת הכשרות, יתואם עם בעל העסק סיור מקצועי בבית העסק ע”י מחלקת הכשרות.

השגחה- לצורך קבלת תעודת ההכשר על בית העסק להעסיק משגיח כשרות,

בכפוף לתעריפים בחוזר מנכ”ל משרד הדתות.

בעל העסק יקבל הודעה בדבר המשגיח שאותו יעסיק בבית העסק.

ניתן לבצע תשלום אגרה אונליין באתר – לחצו כאן לתשלום, שימו לב יש לשלם רק לאחר קבלת אישור לבצע תשלום ממחלקת הכשרות

תשלומי אגרות כשרות אונליין

הוספה לסל

אגרת כשרות – בתי אוכל מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו – 21 עד 50 איש

815.00
הוספה לסל

אגרת כשרות – בתי אוכל מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו – 51 איש ומעלה

1,487.00
הוספה לסל

אגרת כשרות – בתי אוכל מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו – עד 20 איש

567.00

צור קשר