לשכת יו"ר המועצה הדתית ראש העין

שם: הרב אשר שוקר

תפקיד: יו”ר המועצה

טלפון: 054-7705364

דוא”ל: office@mdrh.org.il

מזכירות המועצה הדתית

שם: ימית שדה

תפקיד: מזכ”לית המועצה

טלפון: 054-6311280

דוא”ל: office@mdrh.org.il

שם: אסנת חיימי

תפקיד: מזכירת המועצה

טלפון: 03-9389689

דוא”ל: office@mdrh.org.il

מנהלי מחלקות
אמנון דהרי אחראי מקוואות ועירובין 050-7582564
יוסף משולם מנהל בית העלמין 055-6600678
אליאב אילוז מנהל הכשרות 054-7136436
לבנת לוי מפקחת מקוואות 054-6530041